காற்றுடன் கூடிய கருமேகங்களுடன் காட்சியளிக்கும் முத்துப்பேட்டை.!