விளம்பரத்திற்கு

எங்களின் இணையதளத்தில் விளம்பரம் செய்ய!

(muthupet.in) இணையதளம் நூற்றுக்கணக்கான முத்துப்பேட்டை, அதிரை மற்றும் சுற்றியுள்ள வாசகர்களினால் தொடர்ந்து பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.

நீங்கள் முத்துப்பேட்டையிலோ, அல்லது அதிரை, பட்டுக்கோட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தொழில் செய்வோராக இருந்தால் இந்த இணையத்தலில் விளம்பரம் செய்வது உங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது!

எங்கள் இணையதலித்தின் மூலம் நீங்கள் உங்கள் தொழிலை/வியாபாரத்தை மேம்படுத்த முடியும்!

விளம்பர வகை:

  1. மேல் விளம்பரத்திற்கு (2500 ரூபாய்) – 6 மாதத்திற்கு.

Mtp Top Ad

2. பக்க விளம்பரத்திற்கு (1500 ரூபாய்) – 6 மாதத்திற்கு.

ஏதேனும் விவரங்களுக்கு அல்லது சந்தேகளுக்கு, அழைக்கவும்: +91 8270348432